Kirkegårdenes og gravminnenes historie i Norge

v/Karsten Jørgensen, professor i landskapsarkitektur ved NMBU.
Norske kirkegårder og gravminner har endret uttrykk i løpet av de siste hundre årene.
Vil det komme nye endringer på 2000- tallet?

Pga begrenset deltakertall og smittevernregler trengs påmelding senest mandagen 23.nov kl. 19. via
SMS til: 951 40 809

Arrangør: Ås kirkeakademi
: Ås kulturhus - Store sal
Tid: tirsdag 24. november 19:30
Foredrag/konferanser