Follo i Sigrid Undsets hjerte

Anita Eger Gervin, lektor med hovedfag i norsk og Sigrid Undset som spesiale
Sigrid Undset bodde kortere og lengre tid flere steder i Follo. Hun hadde en makeløs geografisk hukommelse og visste å bruke landskapet i videste forstand i diktingen sin. Det er med på å gi romanpersonene og deres omgivelser liv og troverdighet.

Pga begrenset deltakertall og smittevernregler trengs påmelding senest mandagen 2.nov kl. 19. via
SMS til: 951 40 809

Arrangør: Ås kirkeakademi
: Ås kulturhus - Store sal
Tid: tirsdag 3. november 19:30
Foredrag/konferanser