Gratis konsultasjon med advokat.

Du kan få en opptil en halvtime konsultasjon med en advokat uten kostnad.
Ta kontakt med Nordby bibliotek på telefon 64 96 23 96

Arrangør: Nordby bibliotek
: Nordby bibliotek - Vinterbro senter.
Tid: tirsdag 22. september 16:00
Annet