HVOR GÅR FRIVILLIGHETEN ?

Frivilligheten er viktig for mennesker og
lokalsamfunn. Men hvordan er det med frivilligheten?
Ås kirkeakademi har invitert Kjetil Fretheim,
opprinnelig Ås-gutt, nå prorektor ved
MF vitenskapelig høyskole til å belyse temaet.
Tone Sollie Eng fra frivilligsentralen i Ås og
Hege Fagermoen, prost i Søndre Follo prosti
bidrar med innlegg om stoda og utfordringer
lokalt.

Arrangør: Ås kirkeakademi
: Ås kulturhus - Store sal
Tid: tirsdag 21. januar 19:30
Foredrag/konferanser