BOKPRAT SPESIAL med CARL F. HØEG - lokalhistorisk arkiv...

Carl Fritz Høeg, leder av lokalhistoriskarkiv i Ås kommune,
besøker Nordby bibliotek med sitt foredrag:
«Steder langs gamle Mossevei
gjennom Ås kommune»

Foredraget vil handle om steder og aktiviteter, som kan takke Mosseveien for sin oppkomst og/eller videreutvikling. Steder han skal snakke om er: -Tangen, Seierseten, Ringnes og Hjulet, Dyreparken, Nesset, Bekk, virksomheter ved Årungselva, Årungen og Korsegården.
Mosseveien ble anlagt i etapper fra Oslo til Korsegården, mellom 1850 og 1869.
Velkommen til en lokalhistorisk formiddag – gratis selvfølgelig!

Arrangør: Nordby bibliotek
: Nordby bibliotek - Vinterbro senter.
Tid: onsdag 16. oktober 11:00
Foredrag/konferanser