CRISPR-teknologi i havbruksnæringen

Tekna Prosjekt Havåker ser nærmere på mulighetene og utfordringene som ligger i å ta i bruk CRISPR-teknologien i havbruksbransjen. Dette ønsker vi å gjøre gjennom å invitere en rekke miljøer til å bidra til bedre innsikt med hensyn til ståsted, forventninger og bekymringer knyttet til den nye CRISPR -teknologien.
Innlegg og paneldebatt
*Programmet kommer i juni*
Arrangementet vil bli streamet.
Det blir lett servering.

Arrangør: Vitenparken
: Vitenparken
Tid: torsdag 12. september 18:00
Foredrag/konferanser
https://aasguiden.no/arrangementer/crispr-...