Kulturforumets medlemmer

  

Ås kulturforum - kontaktinformasjon

Ås kulturforum ble etablert 2. november.

Kulturforumet er tenkt som et frivillig interesse- og samarbeidsorgan for kulturlivet gjennom lag og foreninger, enkeltpersoner og virksomheter i hele Ås kommune. Kulturforumet kan blant annet ha følgende oppgaver:

 
Koordinering av aktivitet og virksomheter
Være forum for utvikling av samarbeid
Utvikling av nye idéer/konsepter
Utvikling og evt. drift av kulturarenaer
Finansiering/gjennomføring av kulturprosjekter
 
Kontaktinformasjon til forumet, samt de foliene som ble presentert på møtet 2. november ligger på nettsiden her:
 
  • TJENESTER
  • KULTUR OG FRITID
  • ÅS KULTURFORUM