Ås stasjon

  

Åpent møte om togsituasjonen i Ås

Jernbanemyndigheter og politikere vil gjerne møte togbrukerne i Ås. Det blir derfor holdt åpent møte i Ås kulturhus tirsdag 10. april kl. 18.30.

Innbyggerne i Ås, og særlig pendlerne til og fra Ås stasjon, opplever stor grad av uregelmessighet i togavganger i tillegg til at reisetilbudet til/fra Ås sentrum i utgangspunktet oppfattes som utilstrekkelig og sårbart med få avganger og mangelfull kapasitet.

Jernbanemyndigheter og politikere vil gjerne møte togbrukerne i Ås. Derfor arrangerer vi et åpent møte 10.april klokken 18.30.

Følgende kommer:

  • NSB: Regiondirektør NSB Øst Øivind Leet, driftssjef NSB Østfoldbanen Kelly Källström, leder forretningsstøtte og analyse Ulf Bakke og pressesjef Åge Christoffer Lundeby
  • Jernbanedirektoratet: Terje Vegem
  • Bane NOR: Konserndirektør Bjørn Kristiansen og Jan Harald Dammen

NSB vil innledningsvis presentere sitt syn på situasjonen og sine planer. Deretter vil vi åpne for kommentarer og spørsmål til panelet av togetater.

Velkommen til Ås kulturhus!

Hilsen Ola Nordal, ordfører i Ås