icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
25. august - 09:52
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Hjem   ›   Toppmeny
Fotografi av brunsneglen

  

Ås kommune går bort fra utdeling av Nemaslug®

Ås kommune har valgt å gå bort fra å dele ut Nemaslug®, slik det er blitt gjort tidligere år.

Grunnen til dette er at middelet kan ha en negativ økologisk effekt på våre egne sneglearter. Dette kom nylig frem i en publisert artikkel utarbeidet ved NIBIO.

I tillegg har det vært ressurskrevende for kommunen å organisere utdeling av Nemaslug®, som også spiller en rolle i avgjørelsen om å avslutte utdelingen av middelet.

Forskningsresultatene i artikkelen viser at virkningen av Nemaslug® trolig har større negativ effekt på stedegne arter enn på brunskogsnegler. Naturmangfoldloven tilsier ifølge føre-var-prinsippet (§ 9) at vi skal være forsiktige med å gjøre skade der vi ikke har god nok kjennskap til hvor sårbare de artene som kan bli påvirket av et tiltak er. Derfor ønsker ikke Ås kommune å benytte denne bekjempelsesmetoden.

Andre tiltak for å bekjempe skogbrunsneglen

Ås kommune vil oppmuntre til bruk av hagesaksa i bekjemping av brunskogneglen, siden denne måten ikke har noen negativ effekt på våre stedegne sneglearter.

Det er også flere tiltak man kan gjennomføre i sin egen hage for gjøre den mindre attraktiv for brunskogsnegler. Dette kan du lese mer om i den oppdaterte nettsiden for bekjempelse av uønskede sneglearter på Ås kommunes nettsider

Den publiserte artikkelen fra NIBIO kan leses her