icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Andre nyttige sider   ›   Natur, klima og miljø
Pollevann

Feltkartlegging av naturtyper i Ås

På oppdrag fra Plan- og utviklingsavdelingen i Ås kommune skal BioFokus AS gjennomføre supplerende kartlegging av naturtyper i Ås kommune.

Publisert: 29. september 2017
Separert gang- og sykkelvei i Gøteborg

Invitasjon til medvirkningsmøte

Hva skal til for at flere sykler og går mer i Ås?

Ås kommune er i gang med å lage en sykkel- og gåstrategi for kommunen. For å få en best mulig strategi, arrangerer vi medvirkningsmøter i Ås sentrum og Nordby, der vi ønsker at lag, foreninger, vel og enkeltpersoner møter. Alle som stiller og gir sin mening om sykling og gange i Ås får en liten gave fra Mobilitetsuka.

Publisert: 14. september 2017
Rynkerose er en av flere fremmede prydplanter som er blitt en problemart. Foto: fra brosjyren Hagerømlinger - Fra prydplanter til svartelistearter. Fylkesmannen i Oslo og akershus

Unngå hagerømlinger – bruk kommunens hageavfallsmottak

Ved å levere hageavfall på mottak kan du hindre at planter fra din hage truer vårt biologiske mangfold.

Publisert: 07. april 2017
kvikkleire

Regional kvikkleirekartlegging

NVE utfører nå regional kvikkleirekartlegging i Vestby, Ski, Frogn og Ås kommune i utvalgte områder basert på befolkning og mulighet for leire fra kvartærgeologiske kart

Publisert: 05. april 2017
Utdeling Miljøvernprisen 2015

Miljøagentene fikk Ås kommunes miljøvernpris

Sju barn mottok prisen på vegne av Miljøagentene i dagens kommunestyremøte. Ordfører Ola Nordal delte ut 10000 kroner, diplom og blomster.

Publisert: 09. desember 2015
logoMF

Miljøfyrtårn for små og mellomstore bedrifter

Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning for små og store bedrifter.

Publisert: 19. april 2011