icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
30. juni - 14:16
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Nyere vedtatte reguleringsplaner
Logo Ås kommune

Ås kommune kunngjøring av kommunestyrevedtak

Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Pentagon med mer.

Publisert: 23. april 2012
Logo Ås kommune

Kunngjøring av kommunestyrevedtak

Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Holstadkulen.

Publisert: 13. mars 2012
Logo Ås kommune

Ås kommune kunngjøring av kommunestyrevedtak

Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for østre del av Kaja-området.

Publisert: 20. desember 2011
Logo Ås kommune

Ås kommune kunngjøring av kommunestyrevedtak:

Reguleringsplan for gang- og sykkelvei langs Fylkesvei 152 ved Klommestein.

Publisert: 09. desember 2011
Logo Ås kommune

Ås kommune kunngjøring av kommunestyrevedtak

Endret reguleringsplan for område ved Nordbyveien, gnr 103 bnr 196 med flere.

Publisert: 21. februar 2011
Logo Ås kommune

Kunngjøring av kommunestyrevedtak

Ås kommunestyre har i møte 16.06.2010, vedtatt følgende reguleringsplaner: Dyster-Eldor Søndre del og brannstasjon Haug gård.

Publisert: 23. september 2010
Logo Ås kommune

Kunngjøring av kommunestyrevedtak:
Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Breivoll

Ås kommune har i møte 03.02.2010, sak 1/10, vedtatt overnevnte reguleringsplan.

Publisert: 09. mars 2010