icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Nyere vedtatte reguleringsplaner
Nordbyveien 122 skisse

Kunngjøring av kommunestyrevedtak: R-280 – Detaljreguleringsplan for Nordbyveien 122

Det underrettes om at Ås kommunestyre i møte 10.09.2014, K-sak 63/14, vedtok overnevnte reguleringsplan.

Publisert: 23. september 2014
Ås rådhus

Ås kommune kunngjøring av kommunestyrevedtak

R-286 – Detaljreguleringsplan for E18 Retvet-Vinterbro – fastsetting av planprogram.

Publisert: 14. juli 2014
Ås rådhus

Kunngjøring: R-274 reguleringsplan for et område øst for Solbergkrysset

Det underrettes herved om at Ås kommunestyre i møte 18.06.2013, sak 49/14, vedtok ovennevnte reguleringsplan slik vedlagte utskrift av møtebok og saksframlegg med reguleringskart og bestemmelser viser.

Publisert: 27. juni 2014
\\NMBU logo

Kunngjøring av kommunestyrevedtak: Reguleringsplan for Campus Ås

Det underrettes om at Ås kommunestyre i møte 23.04.2014, K-sak 20/14, vedtok overnevnte reguleringsplan R-255.

Publisert: 23. juni 2014
Ås rådhus

Kunngjøring av kommunestyrevedtak

Ås kommunestyre har i møte 12.02.2014, sak 1/14, vedtatt Detaljreguleringsplan for Nessetveien 69 (R-270).

Publisert: 02. april 2014
Ås rådhus

Ås kommune kunngjøring av kommunestyrevedtak

Endret reguleringsplan for Hogstvetveien 29-51.

Publisert: 12. november 2013
Ås rådhus

Ås kommune kunngjøring av kommunestyrevedtak

Reguleringsplan for området Nebba brygge – Oppegård grense.

Publisert: 12. november 2013
Kulturhuset i Ås

Kunngjøring av kommunestyrevedtak

Reguleringsplan for sentrum nord - Ås torget.

Publisert: 03. juli 2013
Kulturhuset i Ås

Ås kommune - kunngjøring av kommunestyrevedtak

Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Ålerudmyra skytebane.

Publisert: 19. juni 2013
Kulturhuset

Ås kommune kunngjøring av kommunestyrevedtak

Reguleringsplan for Burumskogen – detaljregulering vedtatt i kommunestyremøte 03.04.2013.
Publisert: 24. april 2013
Logo Ås kommune

Ås kommune - kunngjøring av kommunestyrevedtak

Ås kommunestyre har i møte 12.09.2012 vedtatt endret reguleringsplan for del av Sentrum Nord – Åstorget.
Publisert: 24. januar 2013
Logo Ås kommune

Ås kommune kunngjøring av kommunestyrevedtak

Ås kommunestyre vedtok i møte 10.10.2012  følgende reguleringsplan: Reguleringsplan for Nygård Næringspark detaljregulering.

 

Publisert: 06. november 2012
Logo Ås kommune

Kunngjøring av kommunestyrevedtak

Endret reguleringsplan for Moerveien 10.

Publisert: 10. mai 2012
Logo Ås kommune

Ås kommune kunngjøring av kommunestyrevedtak

Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Pentagon med mer.

Publisert: 23. april 2012
Logo Ås kommune

Kunngjøring av kommunestyrevedtak

Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Holstadkulen.

Publisert: 13. mars 2012
Logo Ås kommune

Ås kommune kunngjøring av kommunestyrevedtak

Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for østre del av Kaja-området.

Publisert: 20. desember 2011
Logo Ås kommune

Ås kommune kunngjøring av kommunestyrevedtak:

Reguleringsplan for gang- og sykkelvei langs Fylkesvei 152 ved Klommestein.

Publisert: 09. desember 2011
Logo Ås kommune

Ås kommune kunngjøring av kommunestyrevedtak

Endret reguleringsplan for område ved Nordbyveien, gnr 103 bnr 196 med flere.

Publisert: 21. februar 2011
Logo Ås kommune

Kunngjøring av kommunestyrevedtak

Ås kommunestyre har i møte 16.06.2010, vedtatt følgende reguleringsplaner: Dyster-Eldor Søndre del og brannstasjon Haug gård.

Publisert: 23. september 2010
Logo Ås kommune

Kunngjøring av kommunestyrevedtak:
Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Breivoll

Ås kommune har i møte 03.02.2010, sak 1/10, vedtatt overnevnte reguleringsplan.

Publisert: 09. mars 2010