Logo alarmtelefonen for barn og unge 116111

Alarmtelefonen for barn og unge har døgnåpent helligdager og helger

2014-12-19
På virkedager er 116 111 tilgjengelige fra kl. 15.00 til kl. 08.00. Voksne som er bekymret for barn kan også ringe.
Les mer om alarmtelefonen...
Kommunevåpen forside dyp rød

Justering av maksimalprisen i kommunale barnehager

2014-12-12
Maksimalprisen i kommunale barnehager justeres i tråd med prisveksten fra 1.januar 2015.
Les mer om prisjusteringen
Logo fortsatt foreldre

Kurs for foreldre etter samlivsbrudd

2014-01-24
Starter onsdag 26. februar 2014 kl. 15:00. Fortsatt Foreldre er et kurskonsept i regi av Barne, undom og familie direktoratet...
Les mer om kurs for foreldre etter samlivsbrudd...
Ås kommune | Skoleveien 1 | Postboks 195 | 1430 ÅS | Telefon: 64 96 20 00 | post@as.kommune.no