Logo Frivilligsentral Ås

Har du et barn med en diagnose?

2012-01-03
Frivilligsentralen i Ås innbyr til en serie foredrag for foreldre som har barn med en diagnose, start 5. januar
Les mer om tilbudet til foreldre som har barn med diagnose...

Barnehagene i Ås

2011-06-20
Barnehage er en godkjent pedagogisk virksomhet for barn under opplæringspliktig alder. Ås har 7 kommunale og 13 private bar...
Les mer...
Ås kommune | Skoleveien 1 | Postboks 195 | 1430 ÅS | Telefon: 64 96 20 00 | post@as.kommune.no