Barnehagene i Ås

2011-06-20
Barnehage er en godkjent pedagogisk virksomhet for barn under opplæringspliktig alder. Ås har 7 kommunale og 13 private bar...
Les mer...
Logo alarmtelefon for barn og unge

Åpning av alarmtelefon for utsatte barn og unge

2009-06-18
Nå er det åpnet en alarmtelefon for å sikre riktig og tidlig hjelp. Telefonen har nummer 116 111
Les mer om alarmsentralen for barn...
Ås kommune | Skoleveien 1 | Postboks 195 | 1430 ÅS | Telefon: 64 96 20 00 | post@as.kommune.no