Barnetegning av en sol

Hovedopptak til barnehage 2015

2015-02-23
Skal du søke barnehageplass til hovedopptaket 2015? Her finner du informasjonen du trenger!
Les mer om hovedopptak til barnehage 2015...
Logo alarmtelefonen for barn og unge 116111

Alarmtelefonen for barn og unge har døgnåpent helligdager og helger

2014-12-19
På virkedager er 116 111 tilgjengelige fra kl. 15.00 til kl. 08.00. Voksne som er bekymret for barn kan også ringe.
Les mer om alarmtelefonen...
Kommunevåpen forside dyp rød

Justering av maksimalprisen i kommunale barnehager

2014-12-12
Maksimalprisen i kommunale barnehager justeres i tråd med prisveksten fra 1.januar 2015.
Les mer om prisjusteringen
Ås kommune | Skoleveien 1 | Postboks 195 | 1430 ÅS | Telefon: 64 96 20 00 | post@as.kommune.no