icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Lokalmiljø   ›   Ås kommunes lokalhistoriske arkiv   ›   Aktuelt
stemmerettsjubileets logo

8. mars i jubileumsåret 2013

I anledningen 8. mars og 100-årsjubileet for allmenn kvinnelig stemmerett, arrangerer ÅKLA en utstilling i biblioteket.

Tips en venn Skriv ut

Ås kommunes lokalhistoriske arkiv en utstilling i biblioteket. Utstillingens utgangspunkt blir i hovedsak Ås kvinnesaksforening og Anna Bremer. Dette blir igjen en forsmak på en enda større utstilling, med premiere 11. juni, datoen allmenn stemmerett for kvinner ble vedtatt på Stortinget i 1913. Under følger noen utdrag fra den kommende 8. mars-utstillingen.

Kvindernes valgliste, 1919

I 2013 er det 100 år siden kvinnene fikk stemmerett i Norge. Men selv om det ble vedtatt allmenn stemmerett for kvinner på Stortinget i 1913, var det fortsatt ingen kvinner i kommunestyret i Ås i 1919. Det hadde vært ført opp enkelte kvinner på valglistene, men disse hadde blitt strøket og erstattet med mannsnavn. Aas Kvindesaksforening mente nok var nok og arrangerte et nominasjonsmøte 6. oktober det samme år, med målsetning om å endre den eksisterende situasjon. En ren kvinneliste ble vedtatt og denne ble sogar innført i møteprotokollen. (Se bildet!)
Valgdagen 27. oktober 1919 gikk imidlertid som kvinnene hadde fryktet. Kvindernes liste fikk ingen representanter i kommunestyret. Det skulle gå nye 15 år før den første kvinne i 1935 ble valgt inn i Ås herredsstyre.  
 

Valgliste
Foto: Ås lokalhistoriske arkiv

Anna Bremer (1892-1968), første kvinnelige representant i Ås kommunestyre

I anledningen stemmerettsjubileet og 8. mars er det på sin plass å hedre Anna Bremer. Hun var den første kvinnen i Ås som ble valgt inn i herredsstyret; først som vara i 1931 og deretter som fast representant i 1934. Fru Bremer, opprinnelig fra Sogn, stod på listen til Norges Landbrukshøgskole, hvor mannen hennes jobbet. I tillegg til å være mor til 4 barn var hun lærer på Holstad skole årene 1931-1932 og leder av Ås Husmorforening fra 1929-1935. 

Husmorforeningen heter i dag Ås kvinne- og familielag. Interessant nok var navnet fra grunnleggelsen i 1909 og fram til 1922 Aas Kvindesagsforening.  
 

Portrett av Bremer
Foto: Ås lokalhistoriske arkiv
Stemmerettsjubileet har en egen hjemmeside. Her kan du lese fakta og historie og se oversikt over arrangementer i hele landet. 
Se kortfilmer om pionerene for kvinnelig stemmerett
Bla i debattboka Sånn er det bare for ungdom.
Kvinnesakspioneerer