Illustrasjonsbilde, folkeavstemning om kommunesammenslåing 2016

Illustrasjonsbilde, folkeavstemning om kommunesammenslåing 2016

  

10 prosent av de som kan stemme har allerede avgitt stemme om kommunesammenslåingen

I Ås kan 14628 personer avgi stemme, på de to første dagene hadde 1377 personer stemt. Kllokken 14.00 onsdag 1. juni har vi over ti prosent i valgoppslutning.

Ordfører Ola Nordal er kjempefornøyd med valgdeltagelsen, og mener det lover godt for hvor stor oppslutningen blir til slutt.